Biedrības jaunumi

26okt.

Kolēģi no Gruzijas ciemojas Saldū

2017-10-26Biedrības jaunums
25. oktobrī Saldū viesojās 9 kolēģi no Gruzijas vietējo rīcību grupām. Viesošanās laikā tika diskutēts par Saldus rajona attīstības biedrības darbību, mērķiem, Leader projektiem un to ilgtspēju, kā arī tika prezentētas tūrisma un kultūras  jomas no Saldus rajonas attīstības biedrības puses, kur vēlētos sadarboties ar ārvalstu kolēģiem. Viesošanās noslēgumā Gruzijas kolēģi devās ekskursijā uz Kapellera namu, iepazīties ar mājražotāju un amatnieku darinājumiem, tādējādi veidojot nelielu ieskatu Latvijas kultūrā.

Gruzijas kolēģi iepazīs arī Liepājas rajona partnerību, Garkalnes Ropažu partneribu un Gulbenes novada biedrību "Sateka". Kopā strādāsim pie sadarbības projekta tūrisma jomā.