Biedrības jaunumi

08aug.

Individuālas konsultācijas par LIAA Liepājas biznesa inkubatora atbalstu

2017-08-08Biedrības jaunums

LIAA biznesa inkubatoru programmas ietvaros visā Latvijā ir izveidoti 14 reģionālie un 1 radošo industriju inkubators, kuros jaunie uzņēmēji var saņemt valsts atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai.

Jaunajā inkubatora programmā uzņēmēji var saņemt apmācības, mentoru konsultācijas, pieeju koprades telpai, kā arī atbalstu citu pakalpojumu, piemēram, mārketinga, grāmatvedības, prototipēšanas, telpu nomas u.c. izmaksu segšanai 50% apmērā līdz pat EUR 20 000 apjomā. Biznesa ideju autoriem ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, kuras ietvaros uzņēmēji un biznesa ideju autori var testēt savas biznesa idejas un saņemt konsultācijas biznesa attīstībai. Atšķirībā no inkubācijas uzņemšana pirmsinkubācijas atbalstam notiek nepārtraukti un tajā var pieteikties arī fiziskas personas.

Konsultācijas notiks Saldus rajona attīstības biedrības telpās Striķu ielā 2, Saldū, no plkst. 10.00 līdz 17.00. 

Pieteikties individuālajām konsultācijām var pie LIAA Liepājas biznesa inkubatora vadītāja Ata Egliņa-Eglīša, rakstot e-pastu atis.eglins-eglitis@liaa.gov.lv vai zvanot 29343731.