Biedrības jaunumi

26jūn

Saldus un Brocēnu novadu pārstāvji līdzdarbojušies rezolūcijas izstrādē Latvijas lauku nākotnei

2017-06-26Biedrības jaunums

3. Latvijas Lauku kopienu parlamenta dalībnieki atbalstījuši 10 būtiskākos virzienus lauku nākotnes attīstībai nākamajiem diviem gadiem:

 

paužot skaidru nepieciešamību pēc lielākas kopienu iesaistes attīstības plānošanā un īstenošanā;

uzsverot, ka jāīsteno pārnozariska un efektīva pieeja, kas atbalstītu lauku izaicinājumu risināšanu, balstoties uz vairāku fondu mērķu koordinētu īstenošanu;

norādot uz kvalitatīva darbaspēka un uzņēmēju piesaisti lauku teritorijām;

norādot uz nepieciešamību rūpēties par infrastruktūras attīstību uzņēmējdarbības veicināšanai;

atzīstot, ka elektronisko pakalpojumu attīstība, kā arī lauku cilvēkiem pieeja attālinātajiem valsts pakalpojumiem un komunikācijas kanāliem ir viena no tuvāko gadu prioritātēm;

atbalstot gan sistemātiska atbalsta nodrošināšanu NVO, gan Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības pieejas turpināšanu un attīstību Latvijā;

darba grupās atzīstot kultūras izpratnes un izpausmes nozīmīgumu. 

Vairāk informācijas  šeit.