Biedrības jaunumi

01jūn

Darbu uzsāk Biedrības vadītāja vietnieks

2017-06-01Biedrības jaunums

2017. gada 1. jūnijā aktīvās nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” ietvaros Biedrībā darbu uzsāk vadītāja vietnieks. Līgums noslēgts līdz 2018. gada 31. maijam.

Projekts līdzfinansēts ESF projekta „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.1/15/I/001 ietvaros.