Biedrības jaunumi

18mai.

Biedrībā darbu uzsākusi jauniete

2017-05-18Biedrības jaunums

Biedrība nodarbina jaunieti atbalsta pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” laika periodā no 2017. gada 18. maija līdz 2017. gada 17. novembrim. Jauniete veic projekta vadītāja asistenta pienākumus.

Projekts līdzfinansēts jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/I/001 ietvaros.