Biedrības jaunumi

07sep.

Iedvesmas seminārs - darbnīca | Jaunauces pils | 18.09.2020.

2020-09-07Biedrības jaunums

     Seminārs tiek organizēts ar mērķi iedvesmot kopienu pārstāvjus iesaistīties savas dzīvesvietas attīstības plānošanā, vairojot izpratni par katra cilvēka līdzdalības nozīmi, iesaistes un finansiālā atbalsta iespējām. Caur iedvesmas stāstiem un tematiskām lekcijām iecerēts sniegt ieteikumus kopienu attīstības plānu izstrādē un īstenošanā. Plānots darbs grupās, lai praktiski iesaistītos kopienu attīstības plānošanā un sniegtu atgriezenisko saiti par kopienu attīstības “ceļvedi” (vadlīnijām). Būs arī neformālas aktivitātes, kuru laikā varēsim iepazīt viens otru labāk turpmākai veiksmīgai sadarbībai.

      Uz semināru aicināti vietējie aktīvisti un kopienu pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, vietējās rīcības grupas, pašvaldību administrācijas, plānošanas reģiona un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās puses.

      Semināru organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar biedrību ”Latvijas Lauku forums”. 

      Dalībai seminārā iespējams pieteikties šeit https://forms.gle/25MYYsFCVSh7MJJU7 līdz šī gada 14.septembrim.

      Plašāka informācija par projektu https://www.varam.gov.lv/lv/projekts/interreg-central-baltic-projekts-piekraste-mums-coast4us 

     Ja rodas jautājumi par semināra norisi, lūdzu sazināties ar VARAM kontaktpersonu Indru Ciukšu (tālr.: 66016725; 29232602; e-pasts: indra.ciuksa@varam.gov.lv).

Seminārs – darbnīca “Ceļojums kopienu attīstībā”

Darba kārtības projekts

Norises vieta: Jaunauces pils, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV 3893

Laiks: 18.septembris 2020.gads

 

8:30-9:00

Reģistrācija, kafija un uzkodas

9:00-9:30

Ceļabiedri un galamērķis

Iepazīšanās vienam ar otru un seminārā-darbnīcā plānoto. Ko dalībnieki sagaida no semināra-darbnīcas?

9:30-10:00

Ceļvedis kopienas attīstībai

Kopienas attīstības plānošanas un īstenošanas resursu vadlīniju jeb “ceļa kartes” prezentācija

Anita Seļicka, biedrības Latvijas Lauku forums izpilddirektore

10:00-11:30

 

Ceļojums kopienas nākotnē

Darbs grupās. Izmantojot plānošanas “ceļa karti”, tiek izstrādāti kopienu attīstības plāni

11:30-12:10

Ceļojuma iespaidi

Izstrādāto plānu prezentācija, identificējot grūtības, kas radušās plāna izveides laikā, vai “ceļa karte” palīdzēja

12:10-13:10

Pusdienas un kopīgs foto

13:10-15:10 

Tematiskas lekcijas:

·       Drosme darboties, pārliecība uzsākt projekta plānu

·       Veidi, kā organizēt līdziedzīvotāju iesaisti, tādējādi aktualizējot projektu plašākai sabiedrībai

Jānis Ķīnasts, pilsētvides pētnieks, plānotājs un dizaineris

·       Projekta plānošana, pieejamo resursu apzināšana plānošanas ietvaros

·       Veiksmīgas komunikācijas pamatprincipi projekta plānošanas un iesniegšanas laikā

Marika Rudzīte-Griķe, uzņēmēja

15:10-15:30

Tējas pauze

15:30-15:50

Pieredzes stāsti

Līdzšinējā pieredze strādājot pie kopienu attīstības plānu izstrādes un īstenošanas; vietējo iedzīvotāju iniciatīvas

15:50-16:50

„Ceļavējš” - kā to noķert?

Dalībnieku atskats par ceļojumu. Kopsavilkums un noslēgums

16:50-19:00

Jaunauces pils piedzīvojums