Biedrības jaunumi

15feb.

Pieredzes apmaiņa | Alūksnes lauku partnerība |12. februāris

2019-02-15Biedrības jaunums

Pārskats par Alūksnes VRG teritorijas apmeklējumu

Pasākuma norises laiks un vieta: 12.02.2019., Alūksnes lauku partneribas teritorija

Pasākuma nosaukums: Informācijas un pieredzes apmaiņas pasākums VRG pārstāvjiem “Projektu vērtēšanas process pēc jaunās kārtības no VRG skatu punkta”

Mērķis: Gūt pieredzi par projektu iesniegumu izvērtēšanu, lēmumu pieņemšanu, lēmumu sagatavošanu un dokumentu iesniegšanu EPS, LEADER proejktu apskate

Pasākuma saturs un norises īss apraksts

Saldus rajona attīstības biedrības izpilddirektore piedalījās Alūksnes lauku partnerības rīkotajā pasākumā. Norisinājās pieredzes apmaiņa ar citu VRG kolēģiem par LEDAER proejktu izvērtēšanas procesu, lēmumu pieņešanu, lēmumu sagatavošanu  un to iesngšanu EPS.

Dienas noslēgumā devāmies pieredzes apamiņas braucienā , lai iepazītos ar dažādiem realizētiem LEADER projektiem.

Gūtās atziņas, to izmantošana VRG darbībā vai projekta idejas turpmākā virzībā: Sņemti praktiski piemēri un paraugi lēmumu projektiem, darba organizēšanai projektu iesniegšanas un vērtēšanas procesā.