Biedrības jaunumi

12mar.

Forum Synergies apmaiņas programma

2019-03-12Biedrības jaunums
Izziņota pieteikšanās LLF un Forum Synergies izstrādātajai apmaiņas programmai jauniešiem Ilgtspējīgas lauku attīstības veicināšanai.

Tiek meklētas gan organizācijas, gan uzņēmēji, kas darbojas ar mērķi veicināt ilgtspējīgu lauku attīstību,
kā arī jauniešus līdz 30 gadu vecumam (ieskaitot) ar vēlmi un/vai pieredzi ilgtspējīgas lauku attīstības jautājumos. 

FS Scholarship 2019 periods sāksies Aprīlī un noslēgsies Novembrī ar iespēju dalībniekiem piedalīties Eiropas Lauku Parlamentā un Eiropas Lauku Jauniešu Parlamentā. 

Pieteikumu anketas pieejamas šeit:

 

Apmaiņas programmas ietvaros paredzētas stipendijas gan organizācijām/uzņēmējiem, kuras jauniešus uzņems, gan pašiem jauniešiem.