Biedrības jaunumi

03feb.

Noslēdzies Ledus mākslas festivāls Engurē

2019-02-03Biedrības jaunums
Noslēdzies Ledus mākslas festivāls Engurē projektā “4xmāksla” no 1. - 2. februārim, kurš tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Ledus mākslas festivālā piedalījās 20 dalībnieki  no Saldus rajona attīstības biedrības, Madonas novada fonda, Ludzas rajona partnerības, Partnerības laukiem un jūrai un Kandavas Partnerības darbības teritorijām, iegūstot jaunas iemaņas, zināšanas, draugus, kā arī stiprinot sadarbību starp mākslas skolām un veidojot jaunas draudzības saites.

Neskatoties uz atkusni un slapjo puteni Ledus mākslas festivāls Engurē izdevās un tika izveidotas 8 ledus skulptūras. Noslēguma pasākuma dalībnieki un interesenti varēja vērot Zušu ciemas parkā izgaismotas ledus skulptūras un uguns un ledus spēlēs.
Festivāla otrajā dienā viesojās LTV ziņu dienests. 2. februāra Dienas ziņās iespējams noskatīties sižetu par starpteritoriālā projekta "4xmāksla" 4. aktivitāti - Ledus mākslas festivālu, kas norisinājās Engurē! Sižeta sākums 3:53.
Fotoreportāžas apskatāmas Saldus rajona attīstības biedrības Facebook lapā.

Saldus rajona attīstības biedrība vēlas pateikt PALDIES visiem aktivitātes dalībniekiem, EMMS direktorei Inai Selivanovičai, EMMS direktores vietniecei Evitai Blumbergai, Engures novada pašvaldībai, atraktīvajai moderatorei Baibai Dornei, māksliniecei Zīlei Ozoliņai - Šneiderei, visiem iesaistītajiem pedagogiem, un, protams, biedrībai “Partnerībai laukiem un jūrai”, tās vadītājai Ilzei Turkai un pārējiem sadarbības partneriem - Madonas novada fondam, Ludzas rajona partnerībai un Kandavas Partnerībai!