Biedrības jaunumi

31jan.

Engurē norisināsies Ledus mākslas festivāls

2019-01-31Biedrības jaunums
 Saldus rajona attīstības biedrība un 4 partnerības - Madonas novada fonds, Ludzas rajona partnerība, Partnerība Laukiem un jūrai un Kandavas Partnerība tuprina iesaistīties  Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" starpteritoriālā sadarbības projektā “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla) 

No 2019. gada 1. - 2. februārim Engurē norisināsies projekta 4. aktivitāte Ledus mākslas festivāls, kura ietvaros mākslas skolu pedagogi kopā ar skolēniem dažādās meistarklasēs apgūs gan skiču veidošanu ledus formu figurām, gan arī šo izveidoto skiču atainošanu ledus figūrās kopā ar starptautiski atzītu ledus skultūru tēlnieci Zīli Ozoliņu - Šneideri.  Darba kārtībā parēdzētas stikla meistarklases kopā ar GLASSPOINT. 2. februāŗī gaiditi visi interesenti uz festivāla noslēgumu.

Aktivitātes darba kārtība pieejama šeit.

Projekta "4xmāksla" mērķis ir veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību. Projekta laikā tiks organizētas 11 aktivitātes, kuras norisināsies no 2018. gada jūlija līdz 2021. gada februārim, kad noslēgsies projekta laikā radīto mākslas darbu ceļojošā izstāde.

Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.
Lai TOP!