Biedrības jaunumi

17jan.

Saldū tiekas Kurzemes vietējo rīcību grupu pārstāvji

2019-01-17Biedrības jaunums
16. janvārī Saldū norisinājās vērtīga diskusija - pieredzes apmaiņas pasākums Kurzemes VRG darbības nodrošināšanai un jaunu ideju radīšanai.
Vairāku stundu garumā tika aktīvi diskutēts par:
    - startēģiju grozījumiem;
    - starpposma novērtējumu par finansējuma un rādītāju izpildi;
    - starptautisko un starpteritoriālo projektu realizācijas gaitu un iecerēm;
    - LEADER projektu ieviešanu un uzraudzības gaitu VRG.
Pēc diskusijas iepazīstinājām kolēģus, viesojoties uzņēmumā, ar veiksmīgu LEADER projektu, ko īstenojis uzņēmums SIA BEE BITE. Pasākuma noslēgumā apmeklējām starptautiskā projekta dalībnieka uzņēmumu "Saldus Maiznieks".