Biedrības jaunumi

17dec.

Saldus rajona attīstības biedrības un LEADER programmas novērtējums par 2016. - 2018. gadu

2018-12-17Biedrības jaunums
Biedrība "Saldus rajona attīstības biedrība" ir vietējā rīcības grupa, kura īsteno Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēgiju (SVVA) Saldus un Brocēnu novados.  Notikušas 4 LEADER projektu iesniegšanas kārtas no 11.04.2016. - 03.05.2018.. Veicot SVVA startēģijas vidusposma novērtējumu, esam izstrādājuši aptauju, lai novērtētu LEADER programmas ietekmi un rezultātus. Aptaujā iegūtie dati ir anonīmi un tie tiks izmantoti apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšanas aizņem 10 minūtes.Aptaujas  aizpildīšanas laiks līdz 28. decembrim.

AIZPILDĪT APTAUJU ŠEIT

Aptaujas rezultātus izmantos turpmākai LEADER pieejas popularizēšanas pilnveidei un vietējās iniciatīvas aktivizēšanai.

Sīkāka informācija par LEADER programmu atrodama: http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/leader