Biedrības jaunumi

22okt.

Ludzā sākas projekta '4xmāksla' 3. aktivitāte

2018-10-22Biedrības jaunums
 Saldus rajona attīstības biedrība un 4 partnerības - Madonas novada fonds, Ludzas rajona partnerība, Partnerība Laukiem un jūrai un Kandavas Partnerība tuprina iesaistīties  Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" starpteritoriālā sadarbības projektā “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla) 

Apmācības - meistarklases "4xmāksla Ludzā - I" norsināsies no 22. - 26. oktobrim, kuras ietvaros ietvaros  dalībnieki piedalīsies trīs darbnīcās: Smilšu animācija vai Brenda/Zīmola vizuālās idejas radīšana un Ofseta spiedes iespējas, kurās tiks iegūts priekšstats par smilšu kino veidošanas principiem un gaismas galdu iespējām, iepazīsies ar brenda/ zīmola veidošanas principiem un mūsdienu tendencēm, apgūs pamatus smilšu zīmējumiem uz gaismas galdiem, izveidos  brendus/zīmolus 10 uzņēmumiem vai organizācijām izmantojot mūsdienu tehnoloģijas - grafiskās planšetes, izstrādās grafiskās dizaina idejas izmantojot tradicionālās tehnoloģijas ofseta spiedi.

Aktivitātes darba kārtība pieejama šeit.

Projekta "4xmāksla" mērķis ir veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību. Projekta laikā tiks organizētas 11 aktivitātes, kuras norisināsies no 2018. gada jūlija līdz 2021. gada februārim, kad noslēgsies projekta laikā radīto mākslas darbu ceļojošā izstāde.

Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.
Lai TOP!