Biedrības jaunumi

15aug.

Noslēgusies Vasaras nometne projekta 4xmāksla ietvaros

2018-08-15Biedrības jaunums

    Noslēgusies Vasaras nometne “4xmāksla” projektā “4xmāksla”, kura tiek īstenota ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Vasaras nometne tika organizēta ar mērķi vicināt bērnu un jauniešu personības izaugsmi, sekmējot māksliniecisko iemaņu attīstību, kā arī lietderīgi un jēgpilni pavadot brīvo laiku.  Nometnes uzdevumi bija nodrošināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, radīt labvēlīgu vidi, kurā bērni uzņemsies atbildību par sevi un savu rīcību, nodrošināt bērniem aktīvu, saturīgu un interesantu atpūtu.

    Nometnes “4xmāksla” darbība norisinājās Sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils” un Jāņa Simsona Madonas mākslas skolā no 2018. gada 8. – 12. augustam. 

    Vasaras nometnē piedalījās 36 dalībnieki  vecumā no 12 – 16 gadiem no Saldus rajona attīstības biedrības, Madonas novada fonda, Ludzas rajona partnerības, Partnerības Laukiem un Jūrai un Kandavas Partnerības darbības teritorijām, iegūstot jaunas iemaņas, zināšanas, draugus, kā arī stiprinot sadarbību starp mākslas skolām, veidojot jaunas draudzības saites. Meistarklases un lekcijas vada mākslas skolu pedagogi no MNF teritorijas.

    Saldus rajona attīstības biedrība vēlas pateikt LIELU PALDIES visiem aktivitātes dalībniekiem, MNF vadītājai Jogitai Baunei, Madonas novada pašvaldībai, Kristīnei Lukaševicai, meistarklašu un lekciju vadītājiem un pārējiem sadarbības partneriem - Madonas novada fondam, Ludzas rajona partnerībai, Partnerībai laukiem un jūrai un Kandavas Partnerībai!

    Informāciju par nodarbību tēmām skatīties šeit.

    Bilžu galerija no nometnes aplūkojama šeit.

    Ieskatu nometnes „4xmāksla” aktivitātēs sniedz  Marija Sidorina no Ludzas VRG grupas. Tas aplūkojams šeit. 

    Projekta “4xmāksla” mērķis ir veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību. Projekta laikā tiks organizētas 11 aktivitātes, kuras norisināsies no 2018. gada jūlija līdz 2021. gada februārim, kad noslēgsies projekta laikā radīto mākslas darbu ceļojošā izstāde.

    Nākamā aktivitāte – Apmācības-meistarklases I -  projekta “4xmāksla” ietvaros norisināsies Ludzā, kur piedalīsies 20 mākslas skolu pedagogi. Aktivitātes nodrošināšanai tiks iegādāti pamatlīdzekļi Oforta prese JS-60, grafiskās planšetes un smilšu animācijas galdi.

Lai top!