Saldus un Brocēnu novadu sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2014-2020. gadam


APSTIPRINĀTA ar Saldus rajona attīstības biedrības biedru sapulces lēmumu 2008. gada 24. novembrī. 
GROZĪTA ar biedrības padomes lēmumu 03.02.2012.
GROZĪTA ar biedrības padomes lēmumu 16.01.2013
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumiem Nr.125
APSTIPRINĀTS
ar Saldus rajona attīstības biedrības padomes lēmumu 2015. gada 30. novembrī
STRATĒĢIJA PRECIZĒTA
ar Saldus rajona attīstības biedrības padomes lēmumu 2016. gada 15. janvārī
STRATĒĢIJA GROZĪTA
ar Saldus rajona attīstības biedrības padomes lēmumu 2016. gada 29.februārī
STRATĒĢIJA GROZĪTA
ar Saldus rajona attīstības biedrības padomes lēmumu 2016. gada 7.decembrī
STRATĒĢIJA GROZĪTA
ar Saldus rajona attīstības biedrības padomes lēmumu 2017. gada 20.janvārī
STRATĒĢIJA GROZĪTA (Rīcības plāna grozījums)
ar Saldus rajona attīstības biedrības padomes lēmumu 2018. gada 27.februārī
STRATĒĢIJA GROZĪTA
ar Saldus rajona attīstības biedrības padomes lēmumu 2019. gada 07.janvārī
STRATĒĢIJA GROZĪTA (Rīcības plāna grozījums)
ar Saldus rajona attīstības biedrības padomes lēmumu 2019. gada 5. novembrī

 

 Stratēģija (Word)

  Stratēģija (PDF)


Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 2014 - 2020. gada periodu https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv