Saldus rajona attīstības biedrības mērķi un virzieni

Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai.
Saldus rajona teritorijas attīstības veicināšana, sadarbojoties ar organizācijām.
Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu.
Veicināt kopienu sadarbību; Iesaistīt projektos finansiālos, materiālos, intulektuālos u.c. resursus.

Darba laiks

P.-P.    8:30 - 16:30

Laiku individuālām konsultācijām
lūdzam saskaņot iepriekš!

Kontakti

Saldus rajona attīstības biedrība
Tālr. 29494781   |   E-pasts: srab@saldus.lv
Tālr. 26880761   |   E-pasts: srab.saldus@gmail.com

Juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, LV-3801
Faktiskā adrese: Striķu iela 2 (2.stāvs), Saldus, LV-3801

Reģ.Nr.40008106375
AS SEB banka; bankas kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV07UNLA0050008967405

Īstenoto Leader projektu karte

2007-2013 karte 2014-2020 karte

Projekta atbalsts

Saldus rajona attīstības biedrība

“Saldus rajona attīstības biedrības darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana”

Projekta nr. 16-00A019.400-000010

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.