Leader jaunumi

06mai.

Leader projektu 8. kārta

2014-05-06Leader jaunums
Kopsavilkums par biedrībā "Saldus rajona attīstības biedrība" iesniegtajiem projektiem no 2014. gada 31. marta līdz 30.aprīlim atklāta konkursa VIII kārtā LAP 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 3. rīcībā „Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde un pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos”.