Publicitāte

04mar.

Atskaites (oriģināli), kas pēc LEADER projektu realizācijas jāiesniedz Saldus rajona attīstības biedrībā

2015-03-04

Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā vietējā rīcības grupā iesniedz pārskatu.

Aizpildītā pārskata oriģinālus lūgums nogādāt Striķu ielā 2, Saldū (2. Stāvs), VRG Saldus rajona attīstības biedrībā vai ienākt un aizpildīt pārskata veidlapu.

 

1.un 2. rīcība Pakalpojumi  un aktivitātes

·     Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (5.pielikums MK 04.10.2011. noteikumi Nr.764)

3. rīcība – Lauksaimniecības produktu ražošana mājas apstākļos (pievienotās vērtības radīšana)

·      Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (6.pielikums MK 08.04.2008. noteikumi Nr.255)

3. rīcība – Lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un pirmapstrāde (Modernizācija)

·      Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4.pielikums MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1026)