Publicitāte

15aug.

Biedrība „Novadnieku attīstībai” turpina klinšu kāpšanas kustības attīstību

2014-08-15

        

         

Gatavojoties sacensībām papildina inventāru

 

Biedrība „Novadnieku attīstībai” sadarbībā ar Nodibinājumu “CEMEX Iespēju fonds” īsteno projektu Drošāka sportisko aktivitāšu vide „Mežvidos” - klinšu kāpšanas kustības attīstībai.

          Biedrības klinšu kāpšanas entuziasti Novadnieku pagasta sporta zālē „Mežvidi”, sadarbībā ar SIA „MURUS”, ir uzstādījuši mākslīgās Klinšu kāpšanas un Boulderinga sienas 67,4 m2 platībā ar 5 kāpšanas celiņiem ar augšējo drošināšanu. Siena aprīkota ar drošai kāpšanai nepieciešamo inventāru. Projekts īstenots ar pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" līdzfinansējumu. Pateicoties biedrības rīkotajām aktivitātēm, ir pieaudzis interesentu skaits, un kļuva apgrūtinoši nodrošināt drošības noteikumiem atbilstošu nodarbību procesu. Tā rezultātā tika nolemts meklēt iespējas iegādāties papildus inventāru.

        Pateicoties Nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” piešķirtajam finansējumam, kas ir loģisks turpinājums iesāktajam klinšu kāpšanas kustības attīstības procesam, biedrībai bija iespēja iegādāties papildus jau esošajam inventāram 7 vīriešu, sieviešu un bērnu sistēmas, 15 karabīnes, 2 drošināšanas ierīces GriGri 2 un 4 vingrošanas paklājus, kā arī saņemts atbalsts sacensību norises nodrošināšanai. Projekta kopējais budžets EUR 1782,50, t.sk. Fonda finansējums EUR 1389,14; pārējo finansējumu nodrošinās biedrība gan no saviem resursiem, gan meklējot atbalstītājus.

     Instruktors Dzintars instruē un sniedz padomus jaunajiem interesentiem

             Kāpšanas instruktoru vadībā noris aktīvs treniņu process un gatavošanās gaidāmajām Saldus un Brocēnu novadu sacensībām.

 

Nodarbību grafiks vasarā:

 

-          Otrdienās no 19.00 – 21.00

-          Svētdiena no 11.00 – 13.00

Ierodoties uz nodarbībām, jāņem līdzi ērts apģērbs un sporta apavi (maiņas apavi), kāpšanas inventārs tiek nodrošināts.

     Biedrības projekta īstenošana un jaunu sportisku aktivitāšu nodrošināšana veicina vietējo iedzīvotāju vēlmi pēc fiziskām aktivitātēm un pievēršanos veselīgam dzīvesveidam. Regulāri treniņi uz Kāpšanas sienas veicina katra indivīda fizisko, garīgo un intelektuālo attīstību

         Domājot, kā turpmāk popularizēt un veicināt sienas aktīvāku izmantošanu, tika nolemts, organizēt Saldus un Brocēnu novada sacensības dažādos kāpšanas veidos, tādejādi, motivējot cilvēkus trenēties regulāri. Šobrīd projekta vadības komanda aktīvi strādā pie sacensību nolikuma izstrādes un sacensību plānošanas.

Joprojām gaidām jaunus dalībniekus! Uz tikšanos „Mežvidos”!

Papildus informāciju var sniegt instruktori – Sandra Plociņa 29163386; Dzintars Irbe 29215457; Kristaps Plociņš 26224968