Projekta iesniegšanas gads: 2018
Kārta: IV
Projekta Nr.: 18-02-AL06-A019.2101-000005
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA Kurzemes dabas fondi
Projekta nosaukums: Ekskluzīvu dizaina galdu un interjera priekšmetu ražotnes izveide.
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Annaskalni 1, Emburga. Cieceres pagasts, Brocēnu novads
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 23.04.2019.
Kopējais finansējums: 50000.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 35000.00 EUR
Projekta rezultāts: Veicināt uzņēmuma SIA "Kurzemes dabas fondi" attīstību, iegādājoties jaunas un modernas iekārtas, ekskluzīvu, oriģinālu un inovatīvu masīvkoka galdu ar epoksīda sveķu pildījumu, kā arī interjera priekšmetu ražotnes izveidei, tādējādi sekmējot teritorijas attīstību.
Kontaktpersona: Ainārs Tiļļa, siakdf@inbox.lv
Uzraudzība:
23.04.2019 - 31.12.2024.
Projekta uzraudzības periods sākas no projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Informācija par projektu, tiks izvietota pie ziņojumu dēļiem Cieceres pagastā un Brocēnu pilsētā; drukātajos mēdijos- laikrakstā "Saldus Zeme"; tiks ievietota informācija Brocēnu novada mājas lapā www.broceni.lv. Tiks uzstādīta informatīva plāksne pie ražošanas ēkas.