Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: II
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2201-000018
Projekta iesniedzēja nosaukums: BDR Mednieku klubs ''Sātiņi''
Projekta nosaukums: Tūrisma pakalpojuma pilnveidošana Novadnieku pagastā, izveidojot tūristiem pieejamu mednieku māju.
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Rozītes, Novadnieku pagasts, Saldus novads.
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 21.05.2019.
Kopējais finansējums: 50000.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 45000.00 EUR
Projekta rezultāts: Veicināt un attīstīt esošo dabas tūrisma nozari Novadnieku pagastā, nodrošinot efektīvu resursu izmantošanu un koordināciju, nodrošinot atpūtas un medību procesa izziņas vietu.
Kontaktpersona: Gaidis Grinbergs; teo_grin@inbox.lv
Uzraudzība: 21.05.2019 - 31.12.2024
Projekta uzraudzības periods sākas no projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Sadarbosies ar Saldus TIKS, turisms.saldus.lv. Papildus informācija tiks ievietota vietējā laikrakstā „Saldus zeme” un specializētajā mājas lapā medniekiem.lv (lapu apmeklē ar medību tēmu saistīti dabas tūristi)