Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: II
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2201-000020
Projekta iesniedzēja nosaukums: BDR ''CSK Kurzemnieks''
Projekta nosaukums: Sporta laukuma ''Spēka stadions Emburgā'' būvniecība.
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Pakalni, Emburga, Cieceres pag., Brocēnu novads
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 06.02.2019.
Kopējais finansējums: 20000.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 18000.00 EUR
Projekta rezultāts: Rosināt Brocēnu novada bērnus un jauniešus piekopt veselīgu dzīvesveidu, kā pamatu dzīves kvalitātei un ilgam mūžam, brīvajā laikā nodarbojoties ar personību pilnveidojošām brīvā laika pavadīšanas iespējām publiskajā sporta laukumā "Spēka stadions Emburgā".
Kontaktpersona: Uģis Zanders; 29149341
Uzraudzība:
06.02.2019 - 31.12.2024.
Projekta uzraudzības periods sākas no projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Informācija par projektu, tiks izvietota pie ziņojuma dēļiem Cieceres pagastā un Brocēnu novada pārvaldē; drukātajos mēdijos- laikrakstā “Saldus zeme” un Brocēnu novada informatīvajā lapā; Brocēnu novada mājas lapā: www.broceni.lv un Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv. Informācija būs pieejama arī novadu skolās uz ziņojumu dēļiem Saldus un Brocēnu izglītības iestādēs.Pie sporta laukuma „Spēka laukums” Emburgā tiks izvietota informatīva plāksne.