Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: III
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2201-000035
Projekta iesniedzēja nosaukums: PSV BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Projekta nosaukums: Brīvdabas estrādes ierīkošana Satiķos
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Pils Kalni, Satiķi, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads.
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 26.08.2019.
Kopējais finansējums: 20000.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 18000.00 EUR
Projekta rezultāts: Jauna kultūras aktivitāšu īstenošanas vieta, uzbūvējot brīvdabas estrādi un labiekārtojot teritoriju Brocēnu novada Gaiķu pagasta Satiķos pie Vecsatiķu dzirnavu dīķa.
Kontaktpersona: Ginta Andersone, 63807306
Uzraudzība:
26.08.2019 - 31.12.2024.
Projekta uzraudzības periods sākas no projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Brocēnu novada pašvaldības mājas lapā www.broceni.lv kā arī pašvaldības profilos sociālajos tīklos (www.draugiem.lv, www.facebook.com). Pašvaldības mājas lapā aktuālā informācija būs pieejama visu projekta īstenošanas laiku. Informācija par projekta uzsākšanu un sasniegtajiem rezultātiem tiks publicēta arī informatīvajā ikmēneša izdevumā- Brocēnu novada informācijas lapā "Brocēnu Novadā". Informācija par projekta uzsākšanu un sasniegtajiem rezultātiem tiks publicēta arī laikrakstā "Saldus Zeme".