Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: III
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2201-000032
Projekta iesniedzēja nosaukums: BDR ''Mēs-Jaunaucei''
Projekta nosaukums: Restaurācijas darbi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Jaunauces pilī 3. kārta
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Jaunauces pils, Jaunauces pag., Saldus nov., p.n. Jaunauce, LV-3893
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 08.07.2019.
Kopējais finansējums: 14850.82 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 13365.74 EUR
Projekta rezultāts: Atjaunojots sākotnējais kupolzāles grīdas segums - ozolkoka vairogparkets.
Kontaktpersona: Inguna Balcere, Tālr. 26014296
Uzraudzība:
08.07.2019 - 31.12.2024.
Projekta uzraudzības periods sākas no projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Informatīva plāksne, laikraksts "Saldus Zeme", Saldus TIKS. Informācija par Jaunauces pils pakalpojumiem būs pieejama Saldus novada pašvaldības, Jaunauces pils, Latvijas piļu un muižu asociācijā, Kurzemes tūrisma asociācijas mājas lapās.