Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: III
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2201-000049
Projekta iesniedzēja nosaukums: BDR Biedrība ''Viesturi Archery''
Projekta nosaukums: Aktīvā tūrisma pakalpojums – loka šaušana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Viesturi, Novadnieku pag., Saldus nov., p.n. Sātiņi, LV-3880
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 20.11.2018.
Kopējais finansējums: 23130.61 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 20817.55 EUR
Projekta rezultāts: Papildināt esošo un plānoto tūrisma pakalpojumu nozari Novadnieku pagastā, nodrošinot aktīvās atpūtas tūrisma objektu – loka šaušanu.
Kontaktpersona: Kristaps Novads, 26536043
Uzraudzība:
20.11.2018 - 31.12.2023
Projekta uzraudzības periods sākas no projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

turisms.saldus.lv., laikraksts „Saldus zeme” un specializētajā mājas lapā www.archery.lv