Projekta iesniegšanas gads: 2016
Kārta: I
Projekta Nr.: 16-02-AL06-A019.2201-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: BDR ''Mēs-Jaunaucei''
Projekta nosaukums: Restaurācijas darbi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Jaunauces pilī
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Jaunauces pils, Jaunauces pag., Saldus nov., p.n. Jaunauce, LV-3893
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 17.10.2018.
Kopējais finansējums: 50000.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 45000.00 EUR
Projekta rezultāts: Jaunauces pils divu telpu logu restaurācija un krāsns restaurācija.
Kontaktpersona: Inguna Balcere, Tālr. 26014296
Uzraudzība:
17.10.2018 - 31.12.2023
Projekta uzraudzības periods sākas no projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Informatīva plāksne;laikraksts "Saldus Zeme", Saldus TIKS. Informācija par Jaunauces pils pakalpojumiem būs pieejama Saldus novada pašvaldības, Jaunauces pils, Latvijas piļu un muižu asociācijā, Kurzemes tūrisma asociācijas mājas lapās.