Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: II
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2201-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: BDR ''Mēs-Jaunaucei''
Projekta nosaukums: Restaurācijas darbi Jaunauces pilī pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 2. kārta.
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Jaunauces pils, Jaunauces pag., Saldus nov., p.n. Jaunauce, LV-3893
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 18.03.2019.
Kopējais finansējums: 47839.72 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 43055.75 EUR
Projekta rezultāts: Atjaunota kupolzāles sienu apdare, griestu gleznojums un divu durvju restaurācija.
Kontaktpersona: Inguna Balcere, Tālr. 26014296
Uzraudzība:
18.03.2019 - 31.12.2024
Projekta uzraudzības periods sākas no projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Informatīva plāksne;laikraksts "Saldus Zeme", Saldus TIKS. Informācija par Jaunauces pils pakalpojumiem būs pieejama Saldus novada pašvaldības, Jaunauces pils, Latvijas piļu un muižu asociācijā, Kurzemes tūrisma asociācijas mājas lapās.