Projekta iesniegšanas gads: 2018
Kārta: IV
Projekta Nr.: 18-02-AL06-A019.2101-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: ZS Saldus rajona Nīgrandes pagasta zemnieku saimniecība
Projekta nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana lauku saimniecībā "Ievas"
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Ievas A/K1, Nīgrandes pag., Saldus nov., p.n. Grieze, LV-3898
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 11.12.2018.
Kopējais finansējums: 1756.46 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 1229.53 EUR
Projekta rezultāts: Attīstīta saimniecības uzņēmējdarbība, nodrošinot ēdināšanas pakalpojumus.
Kontaktpersona: Ādolfs Gašpuitis; ignate@inbox.lv
Uzraudzība:
11.12.2018 - 31.12.2023
Projekta uzraudzības periods sākas no projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Facebook , Saldus novada mājas lapā, reklāmas bukletos