Projekta iesniegšanas gads: 2018
Kārta: IV
Projekta Nr.: 18-02-AL06-A019.2101-000002
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA Alate
Projekta nosaukums: Jauna pakalpojuma radīšana VRG teritorijā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Dārza iela 3, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., p.n. Ezere, LV-3891
Projekta īstenošanas laiks: Llīdz 30.01.2019.
Kopējais finansējums: 18382.96 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 12868.07 EUR
Projekta rezultāts: Projekta mērķis ir paplašināt pakalpojuma sniegšanas teritoriju līdz 150 kilometru attālumam no saimnieciskās darbības vietas, dažādojot pakalpojumus gan Saldus novadā, gan blakus novados, tādējādi stabilizējot uzņēmuma saimniecisko darbību un tās izaugsmi.
Kontaktpersona: Līga Krūmale, liga.krumale@inbox.lv
Uzraudzība:
30.01.2019 - 31.12.2024
Projekta uzraudzības periods sākas no projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.