Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: II
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2101-000010
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA JAP
Projekta nosaukums: Specializēta transporta līdzekļa iegāde gaļas produktu tirdzniecībai
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Druva, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 02.06.2018
Kopējais finansējums: 50000.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 35000.00 EUR
Projekta rezultāts: Iegādāties transportu vietējās produkcijas SIA Druvas Unguri pieejamības uzlabošanai - produkcijas nogādāšanu tieši pie patērētājiem. Izbraukuma tirdzniecības norisi pa pagastiem pēc iepriekš saskaņota/izsludināta grafika. Celt apgrozījumu uzņēmumam. Dot iespēju paplašināt piedāvātās produkcijas daudzveidību dažādos pasākumos. Jaunu darba vietu radīšana.
Kontaktpersona: Jurģis Pučka; j-pucka@inbox.lv
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Tiks izvietota informācija vietējā avīzē "Saldus Zeme", ziņots FaceBook lapā - https://www.facebook.com/DruvasUnguriCukgala/ par tirdzniecības vietām un laikiem. Tāpat arī ciematos, centrā tiks izvietota afiša, lai iedzīvotāji zinātu konkrētos laikus, kad pie viņiem notiks tirdzniecība. Izveidošu bukletu par savu piedāvāto pakalpojumu, kuru salikšu iedzvotāju paskastītēs, tādejādi piesaistot potenciālo klientu uzmanību un iepazīstinot ar sevi. Informēšu savus esošos un potenciālos klientus, ka esmu saņēmis finansiālu atbalstu no Leader programmas.