Projekta iesniegšanas gads: 2016
Kārta: I
Projekta Nr.: 16-02-AL06-A019.2201-000011
Projekta iesniedzēja nosaukums: PSV Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Multimediju laboratorijas izveide Druvas vidusskolā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Skolas iela 2, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 30.10.2017
Kopējais finansējums: 49998.39 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 44998.54 EUR
Projekta rezultāts: Izveidot multimediju laboratoriju Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolā un laboratorijas pakalpojumu pieejamību Saldus un Brocēnu novada jauniešiem.
Kontaktpersona: Liene Klagiša; liene.klagisa@saldus.lv
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā

Informācija par projekta īstenošanu tiks sniegta Saldus un Brocēnu novada mājas lapā www.saldus.lv, www.broceni.lv, vietējās rīcības grupas mājas lapā http://srab.saldus.lv, Saldus un Brocēnu novada laikrakstā "Saldus Zeme", Saldus Radio. Multimediju laboratorijā tiks uzstādīta informatīvā plāksne, kas informēs par atbalstītāju. Informācija tiks ievietota Druvas vidusskolas mājās lapā www.druva.lv, sociālajos tīklos draugiem.lv, facebook.com. Sabiedrība, jauniešu mērķauditorija tiks informēta ikgadējā -pasākumā "Atvērtās durvis" informēs interesentus par projektu un tā atbalstītāju