Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: II
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2201-000023
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Dubultspēks
Projekta nosaukums: Jātnieku sporta treniņu laukuma pieejamības un kvalitātes uzlabošana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Strazdiņi", Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 25.09.2018
Kopējais finansējums: 24561.76 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 22105.58 EUR
Projekta rezultāts: Atbalstīt, apvienot, saliedēt jātniekus, dažādojot treniņu vietu, apstākļus, piedāvājot jaunu pakalpojumu- jebkuram brīvi, bez maksas pieejamu, kvalitatīvu, drošības standartiem atbilstošu treniņu laukumu, kur trenēties un pilnveidot savas un zirga prasmes.
Kontaktpersona: Ilze Slīpiņa; dubultspeks@inbox.lv
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā

Pēc projekta īstenošanas laikrakstā “Saldus zemē” tiks ievietota publikācija par īstenoto projektu, kā arī informācija par projekta īstenošanu tiks izvietota interneta vietnēs www.draugiem.lv domubiedru grupā “Zirgi”, www.zirgam.lv.