Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: II
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2201-000019
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Pīlādžoga
Projekta nosaukums: Dabaszinību laboratorijas izveide Saldus un Brocēnu novadu skolu skolēniem
Projekta īstenošanas vieta/adrese: J. Rozentāla iela 19, Saldus, Saldus nov., p.n. Saldus-1, LV-3801
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 27.02.2018
Kopējais finansējums: 17635.75 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 15901.23 EUR
Projekta rezultāts: Izveidot Dabaszinību laboratoriju Saldus un Brocēnu novadu skolu (1. - 9. klašu) skolēniem, tādējādi sekmējot viņu radošo spēju attīstību, brīvā laika saturīgu un izzinošu pavadīšanu, emocionālā intelekta attīstību.
Kontaktpersona: Sandra Daktere; biedriba.piladzoga@inbox.lv
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā

Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv, Saldus vidusskolas mājas lapā www.vidusskola.saldus.lv, http://srab.saldus.lv/. Interesenti varēs piezvanīt un sarunāt konkrētu laiku, kad apmeklēt dabaszinību laboratoriju. Papildus informācija par aktivitātēm tiks atspoguļota sociālajos tīklos https://www.facebook.com/ reizi mēnesī. Tiks izgatavoti reklāmas bukleti un izsūtīti skolām Saldus un Brocēnu novados.