Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: II
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2201-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Laikavots
Projekta nosaukums: Āra trenažieru ierīkošana Blīdenes pagastā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Ievas, Blīdenes pag., Brocēnu nov., p.n. Blīdene, LV-3852
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 10.11.2017
Kopējais finansējums: 9180.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 8262.00 EUR
Projekta rezultāts: sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem, dažādot Blīdenes pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu aktīvās atpūtas zonu ar āra trenažieriem, radot iespēju iedzīvotājiem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.
Kontaktpersona: Agnese Dambe; laikavots@blidene.lv
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā

Projekta īstenošanas vietā pie āra trenažieru laukuma tiks uzstādīta informatīvā plāksne. Brocēnu novada pašvaldības mājaslapā www.blidene.broceni.lv , Blīdenes pagasta sociālajā tīklā www.draugiem.lv lapā “Blīdene”, Brocēnu novada sociālajā tīklā www.facebook.com/Brocēnu novads, www.facebook.com biedrības Laikavots lapā https://www.facebook.com/laikavots/, Brocēnu novada avīzē un laikrakstā “Saldus Zeme” tiks publicēts āra trenažieru laukuma ierīkošanas darbības apraksts, norādot izvirzītos mērķus un rezultātus, popularizēta tā bezmaksas pieejamība, atbilstoši Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām atbalsta saņēmējiem.