Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: II
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2201-000010
Projekta iesniedzēja nosaukums: PSV Brocēnu novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Skatu torņa izbūve un atpūtas vietas ierīkošana Cieceres ezera krastā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Saulrieti", Cieceres pagasts, Brocēnu novads
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 28.09.2018
Kopējais finansējums: 45212.50 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 40691.27 EUR
Projekta rezultāts: Izveidojot jaunu tūrisma objektu, izbūvējot skatu torni un labiekārtojot atpūtas vietu Brocēnu novada Cieceres pagasta "Saulrietos", veicināt tūrisma pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību Brocēnu un Saldus novados.
Kontaktpersona: Ginta Andersone; ginta.andersone@broceni.lv
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā

Plānoti šādi publicitātes pasākumi: 1) Informācija par projekta uzsākšanu un sasniegtajiem rezultātiem tiks ievietota Brocēnu novada pašvaldības mājas lapā www.broceni.lv kā arī pašvaldības profilos sociālajos tīklos (www.draugiem.lv, www.facebook.com). Pašvaldības mājas lapā aktuālā informācija būs pieejama visu projekta īstenošanas laiku. 2) Informācija par projekta uzsākšanu un sasniegtajiem rezultātiem tiks publicēta arī informatīvajā ikmēneša izdevumā- Brocēnu novada informācijas lapā "Brocēnu Novadā". 3) Informācija par projekta uzsākšanu un sasniegtajiem rezultātiem tiks publicēta arī laikrakstā "Saldus Zeme". 4) pie skatu torņa tiks izvietota informācijas plāksne ar atbilstošajiem logo un informācija par projektu, tā finansēšanas avotiem. 5) informācija par skatu torni un projektu tiks ievietota arī uzņēmējdarbības un tūrisma bukletā "Brocēnu novads".