Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: II
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2201-000025
Projekta iesniedzēja nosaukums: BDR Riekstkodis
Projekta nosaukums: Zirņu JDK "Virpulis"kultūras mantojuma veidošana.
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 11.07.2018
Kopējais finansējums: 8090.48 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 7281.43 EUR
Projekta rezultāts: Dažādot izveidotā Zirņu pagasta deju kolektīva "Virpulis"darbību, tajā skaitā mēģinājumu un koncertdarbību, vienlaikus bagātinot Zirņu pagasta un Saldus novada sabiedrisko aktivitāšu klāstu.
Kontaktpersona: Sarmīte Kaufmane; ups3@inbox.lv
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Tiks sagatavota un izplatīta informācijas lapa par projektu jauniešiem, skolēniem un viņu vecākiem ar detalizētu projekta aktivitāšu aprakstu - piecas reizes projekta sākumā. Projekta noslēgumā piecas reizes tiks publicēts informatīvs materiāls ar foto attēliem "Saldus Zeme", kā arī sociālo tīklu vietnē www.draugiem.lv lapā Zirņu pagasta kultūras pasākumi".