Projekta iesniegšanas gads: 2016
Kārta: I
Projekta Nr.: 16-02-AL06-A019.2201-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Laikavots
Projekta nosaukums: Rotaļu laukuma ierīkošana Blīdenes pagastā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Ievas, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads LV-3852
Projekta īstenošanas laiks: 11.09.2016.-11.10.2016.
Kopējais finansējums: 19886.35 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 17897.71 EUR
Projekta rezultāts: Blīdenes pagasta līmenī tika ieviests jauninājums - moderns, jauns brīvā laika pavadīšanas, fizisko aktivitāšu un rotaļu komplekss, kā arī šūpoles - tīkls, kas piemērots bērniem līdz 12 gadu vecumam.
Kontaktpersona: Agnese Dambe, laikavots.blidene@inbox.lv; 22366263
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabaigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā un beidzas 11.10.2021.

Projekta Istenošanas vietā pie rotaļu laukuma uzstādīta informatīvā plāksne
Brocēnu novada mājaslapā www.blidene.broceni.lv
Prezentācija  prezent
Blīdenes pagasta sociālajā tīklā http://www.draugiem.lv/blidene/gallery/?pid=428778736
Brocēnu novada sociālajā tīklā 
Laikrakstā