Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: II
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2201-000030
Projekta iesniedzēja nosaukums: BDR ''Jauno programmētāju atbalsta biedrība''
Projekta nosaukums: Robotu ēra Saldū
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Skolas iela 2, Druva, Saldus pag., Saldus nov., p.n. Druva, LV-3862
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 05.06.2018
Kopējais finansējums: 19878.37 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 17906.66 EUR
Projekta rezultāts: Iegādāties kvalitatīvus divu veidu robotu komplektus un īstenot 8 mēnešu robotikas nodarbību programmu 3 skolēnu grupām Saldū un Druvā, tādējādi rosinot bērnu interesi par tehnisko jaunradi un programmēšanu kā perspektīvu nākotnes profesiju.
Kontaktpersona: Ilze Kļava; ilze@druva.lv
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā

Uz iegādātā aprīkojuma kastēm un portatīvajiem datoriem tiks uzlīmētas uzlīmes ar projekta nosaukumu un finansētāju logo -ES, LEADER un SRAB. Projekta uzlīme rotās arī reklāmas lapiņas, kas septembrī tiks izdotas, lai reklamētu Robotikas nodarbības Saldū un Druvā. Par projekta aktivitātēm vismaz 4 reizes projekta īstenošanas laikā tiks sagatavotas publikācijas un fotogalerijas, kas tiks ievietotas mājas lapās - www.druva.lv; www.saldus.lv un srab.saldus.lv. un divas publikācijas tiks nosūtītas laikrakstam "Saldus Zeme". Par publicitātes pasākumiem rūpēsies sabiedrisko attiecību speciālists (pašnodarbināta persona), ar kuru būs noslēgts reklāmas pasākumu pakalpojumu līgums.