Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: III
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2101-000026
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA ZVĀRDES ŠAUTUVE
Projekta nosaukums: Lidojošo mērķu palaišanas iekārtu iegāde Angļu sportinga trasei SIA "Zvārdes Šautuve" šautuvē
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Lapsas", Zvārdes pagasts, Saldus novads,
Projekta īstenošanas laiks: līdz 12.07.2018.
Kopējais finansējums: 20735.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 14514.50 EUR
Projekta rezultāts: Angļu sportinga šaušanas trases izveidošana SIA "Zvārdes Šautuve" šautuvē, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju apgūt un trenēties jaunā šaušanas disciplīnā un veidojot materiāltehnisko bāzi kvalitatīvu reģionālu, nacionālu un starptautisku sacensību organizēšanai, atbalstot jaunu pakalpojumu radīšanu.
Kontaktpersona: Toms Erviks; toms.erviks@gmail.com
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Interneta vietnes: 1. Par projekta realizēšanas gaitu, sākot no pirmajām aktivitātēm regulāri tiks publiskota informācija par tās norisi (vismaz 2 reizes mēnesī) "Zvārde Šautuves" FaceBook lapā. 2. Informācija par jauno pakalpojumu tiks ievietota uzņēmuma mājaslapā un Saldus novada mājaslapā, sadaļā "Tūrisms". 3. Informācija par atklāšanas pasākumu tiks ievietota Latvijas Šaušanas federācijas Stenda un medību šaušanas sekcijas mājaslapā www.sasa.lv. Mediji: 4 Reklāma par atklāšanas pasākumu un vēlāk atkārtoti par jauno pakalpojumu tiks izvietota laikrakstā "Saldus Zeme" un žurnālā "Medības" un "Medžiokle" (Lietuvas izdevums), minēto preses izdevumu pārstāvji tiks uzaicināti uz atklāšanas pasākumu. 5. Par atklāšanas pasākumu tiks nodota informācija "Saldus Radio" un "Kurzemes Radio". Citi informācijas nodošanas ceļi: 6. Skrejlapas mednieku un aktīvās atpūtas veikalu klientiem. 7. Informācijas nodošana pa privātajiem kanāliem, izmantojot uzņēmuma klientu datu bāzi (tel., epasts); 8. Informatīvie plakāti šautuvēs - par atklāšanas pasākumu un pieejamo pakalpojumu.