Projekta iesniegšanas gads: 2018
Kārta: IV
Projekta Nr.: 18-02-AL06-A019.2101-000008
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA BLK SERVISS
Projekta nosaukums: Šķeldotāja un celmu frēzes iegāde koku kopšanas pakalpojuma uzlabošanai
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Baltkalni, Zirņu pagasts, Saldus novads, p.n. Zirņi, LV-3853
Projekta īstenošanas laiks: līdz 17.10.2018.
Kopējais finansējums: 31340.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 21938.00 EUR
Projekta rezultāts: Veiksmīgi turpināt iesākto arborista pakalpojuma sniegšanu publiskā un privātā sektorā par: koku kopšanu, bīstamu koku nozāģēšanu, augļu koku kopšanu un dārza koku, krūmu kopšanu kā arī to veidošanu.
Kontaktpersona: Ģirts Vitkovskis
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu tiks publicēta https://www.facebook.com/  lapā "Kokkopis Vitkovskis" un http://srab.saldus.lv/ mājas lapā. SIA "BLK Serviss" telpās, kur glabāsies iegādātie pamatlīdzekļi, tiks izvietota plāksnīte ar projekta nosaukumu, projekta realizācijas laiku un atbilstošajiem logo - ES, LEADER, SRAB. SIA "BLK Serviss" sagatavos īpašu informācijas lapu ar visu pakalpojumu piedāvājumu un izsūtīs to visām Saldus un Brocēnu novada pagastu pārvaldēm, Kurzemes pašvaldībām, lielāko parku un apstādījumu īpašniekiem u.c.