Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: III
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2101-000023
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA AUTO LORDS
Projekta nosaukums: Vieglo un smago automašīnu vadības bloku diagnostikas un programmēšanas pakalpojumi Brocēnu un Saldus novada iedzīvotājiem.
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Kuldīgas iela 86, Saldus, Saldus pilsēta, LV-3801
Projekta īstenošanas laiks: līdz 01.08.2018.
Kopējais finansējums: 16807.11 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 11764.98 EUR
Projekta rezultāts: Mobilu pakalpojumu sbiegšana Brocēnu un Saldus novada iedzīvotājiem - vieglo un smago automašīnu vadības bloku diagnostiku un elektronisko vadības bloku programmatūras atjaunošanu.
Kontaktpersona: Edgars Levics; +371 26448930
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Informācija par projekta uzsākšanu, uzņēmējdarbības izveidošanu, jaunajiem pakalpojumiem tiks ievietota mājaslapās saldus.lv, sadaļā Uzņēmējdarbība / Saldus novada uzņēmēji / Pakalpojumi. Uzņēmumam tiks izveidota bloga tipa mājas lapa, kā arī izveidoti profili sociālajos tīklos https://www.draugiem.lv/, https://www.facebook.com/, https://twitter.com/, https://www.instagram.com/ - visās interneta vietnēs tiks ievietota informācija par projektu. Tiks nodrošināta projekta finansētāja logo izvietošana saskaņā ar publicitātes nosacījumiem (atbilstoši Vizuālās identitātes vadlīnijām ( 2014. - 2020. gadam)).