Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: II
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2101-000008
Projekta iesniedzēja nosaukums: Svetlana Prūse
Projekta nosaukums: Mobilā kosmetologa darbnīcas iekārtošana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 18.08.2017. - 01.12.2017.
Kopējais finansējums: 1768.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 1237.60 EUR
Projekta rezultāts: Mūsdienīgas mobilās kosmētiķa darbnīcas radīšana. 
Kontaktpersona: Svetlana Prūse, 25998560, sveta009@inbox.lv
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā

Tiks veidoti informatīvi bukleti, kuri tiks izplatīti pakalpojuma sniegšanas vietā. Iespēju robežās par pakalpojumu pieejamību, tiks sniegta informācija novadu mājas lapā.