Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: II
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2201-000026
Projekta iesniedzēja nosaukums: BDR Saldus Boksa klubs
Projekta nosaukums: Boksa kā olimpiskā sporta veida sporta vides attīstības un tā sportistu meistarības izaugsmes veicināšana.
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Dzirnavu iela 29, Saldus, Saldus nov., LV3801
Projekta īstenošanas laiks: 08.06.2017. - 31.12.2017.
Kopējais finansējums: 9751.85 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 8776.66 EUR
Projekta rezultāts: Radīt apstākļus boksa kā olimpiskā sporta veida sporta vides attīstībai Saldus novadā un tā sportistu meistarības izaugsmes veicināšanai.
Kontaktpersona: Lana Radčenko, 22021242, radcenko.lana@gmail.com
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā

Tekstuāli, vizuāli un video formāta ieraksti Biedrības "Saldus Boksa klubs" Facebook lapā. Publicitāte novada laikraksta “Saldus Zeme” izdevumos, uzsverot Boksa ringa un sacensību ekipējuma iegādes ieguvumus, kā arī ilgtermiņa plānoto attīstību, norādot uz piedāvātajām iespējām jauniešiem un pieaugušajiem. Plānotas vairākas publicitātes, informējot arī par sacensību norisi. Intervija “Saldus Radio” ēterā, informējot par projektu, sniegtajām iespējām un sacensību norisi. Publikācija Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv, kā arī atjaunota informācija par Saldus Boksa klubu statiskajā sadaļā Novads – Sports – Sporta piedāvājumi. Video publicēšana Youtube, attēlojot treniņu procesu un sagatavošanās darbu, kā arī sniedzot ieskatu sacensību retrospekcijā. Plakāta izvietošana skolās un afišu stendos jauniešu piesaistei sporta veidam. Publicitāte tiks nodrošināta, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteiktās obligātās un rekomendētās ELFLA un EJZF projektu publicitātes prasības, noteiktās vizuālās informācijas un tās elementu lietošanu.