Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: II
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2101-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA Naktsvārdi
Projekta nosaukums: Aprīkojums un mobilā skatuve uz riteņiem
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Krasta iela 8, Sātiņi, Novadnieku pagasts, Saldus novads, p.n. Saldus -1, LV-3801
Kopējais finansējums: 41102.28 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 28771.60 EUR
Projekta rezultāts: Tiks piedāvāts pakalpojums- aprīkojums un mobilā skatuve uz riteņiem - transformējama piekabe. Tiks piedāvāti pakalpojuma 3 komplektāciju veidi: 1. Mobilā skatuve uz riteņiem (uzstādīšana, apkalpošana) ; 2. Mobilā skatuve uz riteņiem + apgaismošanas iekārtu komplekts (lauka apstākļiem). ; 3. Mobilā skatuve uz riteņiem + apgaismošanas iekārtu komplekts + salokāmi soli un galdi (max 225 pers.). Jaunais pakalpojums nodrošinās pasākumu infrastruktūras pieejamību novadu lauku teritorijās.
Kontaktpersona: Egils Vīndedzis, 29120822; egils@naktsvardi.lv
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Visa projekta īstenošanas laikā, kā arī pēc tā (visu uzraudzības periodu) SIA „Naktsvārdi” mājas lapā www.naktsvardi.lv, iegādātajā vietnē www.mobilaskatuve.lv, sociālo tīklu Naktsvārdu lapās tiks ievietota informācija par projektu, atbilstoši noteikumiem. Mobilās skatuves ražotājs veiks krāsojumu uz mobilās skatuves, kurā atradīsies “Naktsvārdu” logo.  Uz apgaismošanas iekārtas komplekta, salokāmo krēslu un galdu komplakta tiks uzlīmēta nepieciešamā informācija, atbilstoši noteikumiem. Informācija tiks ievietota arī vietējās rīcības grupas mājas lapā http://srab.saldus.lv/