Projekta iesniegšanas gads: 2016
Kārta: I
Projekta Nr.: 16-02-AL06-A019.2101-000010
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA Anitas veterinārais serviss
Projekta nosaukums: Veterināro pakalpojumu modernizēšana un diagnostikas paplašināšana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Striķu iela 9, Saldus, Saldus novads, p.n. Saldus-1, LV-3801
Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2016.-01.12.2016.
Kopējais finansējums: 18289.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 12802.30 EUR
Projekta rezultāts: Projekta ietvaros tiks iegādāts jauns mikroskops, videoskops, fizioloģisko funkciju monitora iekārta, anestēzijas iekārta, elektroķirurģijas iekārta, dzīvnieku būri, portatīvais ultrasonogrāfijas aparāts. Tiks veikta darbinieku apmācība. 
Kontaktpersona: Anita Muižniece, anita@anitasvetserviss.lv, 29126107
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabaigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Projekta ieviešanas, īstenošanas un uzraudzības laikā projekta īstenošanas adresē tiks izvietota patstāvīga informatīvā plāksne A3 formātā labi redzamā vietā. Arī tīmekļa tiks izvietots īss darbības un jauno pakalpojumu apraksts, pieminot ELFLA iegūldījumu faktu un  norādot ES karoga emblēmu kopā ar rakstisku atsauci "Eiropas Savienība", ELFLA logo, LEADER logo. Pēc projekta ieviešanas notiks prese relīžu sūtīšana uz laikrakstu "Saldus Zeme", "Saldus Novada Vēstis", Skrundas TV, Saldus radio. Taps raksts Pretendenta mājas lapā par jaunajiem pakalpojumiem, pieminot finansiālo atbalstu.