Projekta iesniegšanas gads: 2016
Kārta: I
Projekta Nr.: 16-02-AL06-A019.2101-000005
Projekta iesniedzēja nosaukums: Krists Ēberliņš
Projekta nosaukums: Bišu maizes pārstrādes, tūrisma pakalpojumu izveide dravā un vaska sveču ražošana.
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Bērzu iela 2-6, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, p.n. Nīgrande, LV-3899
Projekta īstenošanas laiks: 11.05.2016.-11.12.2016.
Kopējais finansējums: 4859.33 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 3401.53 EUR
Projekta rezultāts: Jauna lauku tūrisma radīšana - tiks izveidots jauns tūrisma piedāvājums "Tūres Ēberliņu bišu dravās". Tās ietvaros tiks izveidots videi draudzīgs maršruts pa bišu dravām. Apmeklētāji lieliski pavadīs laiku ekoloģiskā vidē - laukos pie bišu stropiem. Paredzēts iegādāties modernu pļaušanas iekārtu dravas novietņu apļaušanai. 
Kontaktpersona: Krists Ēberliņš, eberlinudrava@gmail.com, 29389129
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabaigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā masājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Projekta rezultāti tiks publicēti dravas mājas lapā http://www.eberlinudrava.lv/, dravas Twitter.com, https://www.facebook.com/ lapā un https://www.draugiem.lv/ lapā.  Informācija tiks sniegta vienu reizi pēc projekta ieviešanas publikācijas veidā.