Projekta iesniegšanas gads: 2016
Kārta: I
Projekta Nr.: 16-02-AL06-A019.2101-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA Meduspils
Projekta nosaukums: Jaunu produktu ražošana un tūrisma attīstība Blīdenes pagasta "Kārēs"
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Kāres, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2016 - 31.03.2017
Kopējais finansējums: 45810.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 32067.00 EUR
Projekta rezultāts: Projekta ietvaros tiks iegādātas 3 iekārtas - aukstuma kamera, pakošanas iekārta un vaska kausētājs. Aukstuma iekārta nodrošinās iepriekš realizētā projektā iegādātā medus žāvētāja pilnvērtīgāku izmantošanu, kurš savukārt nodrošina ar izejmateriālu šajā projektā plānoto pakošnas iekārtu. Saldētava dos iespēju uzglabāt vietējo zemnieku izaudzēto produkciju - ogas. 
Kontaktpersona: Jānis Vainovskis, pipars99@inbox.lv, 29497903
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabaigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

SIA Meduspils kā atbalsta sņēmējs veiks visu nepieciešamo, lai sabiedrībai sniegtu informāciju par jaunajām iekārtām, ko finansē LEADER. Informācija par projekta uzsākšanu, jaunajām iekārtām un produktiem tiks ievietota mājaslapās https://www.saldus.lv/http://www.meduspils.lv/http://www.madeinkurzeme.lv/http://www.gadatirgi.lv/https://www.perkamkopa.lv/,
u.c. Logo izveide saskaņā ar Komisijas Regulas nosacījumiem, reklāmas bukletu izgatavošana un izplatīšana. Informatīvas plāksnes izvietošana pie ražotnes, ievērojot Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014. - 2020. gadam).