Projekta iesniegšanas gads: 2016
Kārta: I
Projekta Nr.: 16-02-AL06-A019.2101-000013
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA BLK SERVISS
Projekta nosaukums: Kokkopības pakalpojumu uzlabošana Saldus un Brocēnu novados
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Baltkalni, Zirņu pagasts, Saldus novads, p.n. Zirņi, LV-3853
Projekta īstenošanas laiks: 09.2016-20.12.2016
Kopējais finansējums: 10158.63 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 7111.04 EUR
Projekta rezultāts: Projektā plānots iegādāties arborista ekipējuma komplektu, kas sastāv no 35 vienībām (karabīnes, virves, u.c.) un tehnikas komplektu, kurā ir 3 dažādi motorzāģi, 2 dzīvžoga šķēres un lapu pūtējs. Savukārt, strādājot publiskos un privātos apstādījumos, kokkopji rūpēsies par apkārtējās vides labiekārtošanu un skaistas ainavas veidošanu.
Kontaktpersona: Ilze Kļava, ilze@druva.lv, 2911526720.
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabaigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu tiks publicēta https://www.facebook.com/  lapā "Kokkopis Vitkovskis" un http://srab.saldus.lv/ mājas lapā. SIA "BLK Serviss" telpās, kur glabāsies iegādātie pamatlīdzekļi, tiks izvietota plāksnīte ar projekta nosaukumu, projekta realizācijas laiku un atbilstošajiem logo - ES, LEADER, SRAB. SIA "BLK Serviss" sagatavos īpašu informācijas lapu ar visu pakalpojumu piedāvājumu un izsūtīs to visām Saldus un Brocēnu novada pagastu pārvaldēm, Kurzemes pašvaldībām, lielāko parku un apstādījumu īpašniekiem u.c.