Projekta iesniegšanas gads: 2016
Kārta: I
Projekta Nr.: 16-02-AL06-A019.2101-000007
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA Ķērkliņi
Projekta nosaukums: Bioloģisko griķu pārstrādes ceha būvniecība
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Jaunglūdaiņi, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883
Projekta īstenošanas laiks: 09.2016-12.2017
Kopējais finansējums: 100000.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 70000.00 EUR
Projekta rezultāts: Uzņēmumā ir ieviests jauns, efektīvs tehnoloģiskais process - tiek ražoti jauni produkcijas veidi (zaļie griķi, putraimi, manna, sēnalas), uzbūvēta sertifikācijas prasībām atbilstoša pārstrādes ceha ēka, kurā izvietotas iekārtas- griķu lobītājs- šķirotājs un miltu dzirnavas. 
Kontaktpersona: Egils Kreicbergs, kreklini@inbox.lv, 29489636
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabaigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Projekta īstenošanas laikā sākot no projekta īstenošanas pirmās dienas un uz brīvi stāvošas konstrukcijas pie būvniecības objekta tiks izveidota informatīvā plāksne. Pēc projekta īstenošanas, uzraudzības laikā uz jaunbūvētas ēkas ārsienas tiks izveidota patstāvīga informatīvā plāksne, kas tiks uzstādīta 3 mēnešu laikā pēs projekta īstenošanas, saglabājot to visu uzraudzības laiku.