Projekta iesniegšanas gads: 2016
Kārta: I
Projekta Nr.: 16-02-AL06-A019.2201-000012
Projekta iesniedzēja nosaukums: PSV Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Dabas zinību studijas, balstoties Montesori pedagoģijā 1. kārta
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Saldus novads, Zvārdes pagasts, Striķi, Striķu skola
Projekta īstenošanas laiks: 09.2016-11.2016
Kopējais finansējums: 19999.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 17999.09 EUR
Projekta rezultāts: Īstenojot projektu tiks iegādāts: Traktors ar jaudu 35z.s.- zemes apstrādei un palīgdarbu veikšanai. Zemes frēzi- zemes sagatavošanai rudenī un pavasarī, augļu dārzā rindstarpu irdināšanai. Frontālais iekrāvējs- nelielu kravu pārvadāšanai, pārvietošanai, pacelšanai, zemes laukuma līdzināšanai, stumšanai, sniega tīrīšanai. Joystick svira frontālā iekrāvēja vadībai - nodrošina traktora un iekrāvēja kontroli un vadību. Aizmugures papildus hidraulikas sekcija - nodrošina traktora un agregāta vadību un darbību. Augstspiediena mazgāšanas iekārta - nodrošina pamatlīdzekļu ilgu un kvalitatīvu darbību, nodrošinot tehnisko kārtību un tīrību.

Kontaktpersona: Liene Klaģiša, liene.klagisa@saldus.lv, 29115267
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabaigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. 

Informācija par projekta īstenošanu tiks sniegta Saldus novada mājas lapā https://www.saldus.lv/, vietējās rīcības grupas mājas lapā http://srab.saldus.lv/ , Saldus un Brocēnu novada laikrakstā "Saldus Zeme", Saldus Radio. Striķu pamatskolā tiks uzstādīta informatīvā zīme. Sniedzot informāciju, tiks ievērots Vizuālās identitātes vadlīnijas informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanai ELFLA ietvaros.